×

megyeINGATLAN.hu

keresés
HirdetésfeladásBejelentkezésMegjelöltek menü menü
A szűréshez kattintson ide!
Megjelölt hirdetések
Nem jelölt meg hirdetést.

Nincs bejelenetkezve.
Jelölései nem lesznek meg oldalunk későbbi látogatásainál.
Jelölt hirdetéseinek eltárolásához bejelentkezés szükséges:

    

Bejelentkezés

E-mail cím:
Jelszó:

    

Regisztráció

Bejelentkezési jelszavát az alábbi e-mail címre küldjük:
E-mail cím:
Adatvédelmi tájékoztatót olvastam, elfogadom.

    

Jelszóküldés

Ha már regisztrált, de nincs meg a jelszava, elküldheti újra:
E-mail cím:

    

Hirdetésfeladás

 

Hirdetésfeladáshoz be kell jelentkezni.

    

Beállítások

E-mailt kaphat a beállított Szűrés - Keresése paramétereinek megfelelő új ingatlanokról.

Beállításokhoz be kell jelentkezni.

    

Adatvédelmi tájékoztató


Adatkezelőként eleget teszünk a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek.

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
A cookie (süti) betűkből és számokból álló karaktersor, amit a honlap a böngészőnek küld azzal a céllal, hogy megkönnyítse a honlap használatát. A cookie nem tartalmaz személyes információkat. A cookie egy titkos, véletlen karaktersort tartalmaz, melyet az eszköze tárol. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül eszközén. Minden cookie-t bármikor törölhet böngészőjéből, melyről tájékoztatást olvashat böngészője súgójában.

A felhasználónak a böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:
- beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha webhely cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
- a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.
Tiltás esetén, azaz a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy bizonyos oldalak vagy funkciók nem fognak működni, nem tudja megfelelően használni a weboldalakat.

Weboldalunk session (munkamenet) cookie-t használ, ami egy véletlen karaktersor, mely a weboldal használatának befejezése után automatikusan törlődni fog. A felhasználók számára könnyíti meg az oldal használatát, segítségével elég egyszer beállítani a keresést, sorba rendezést, szűrést, nyelvet, adatok megadását, hogy ne kelljen újabb lekérdezések során újra beállítani. Valamint rendeléskor, hirdetésfeladáskor segít a megadott adatok továbbításában, hogy az adatokat a felhasználó ellenőrizhesse és az Adatkezelő megkaphassa.
A működéshez szigorúan szükséges munkamenet cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak működését. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet, a látogatás idejére korlátozódik.

A nem munkamenet cookie-k tárolási ideje jellemzően 30 nap, de ennél korábban is lejárhatnak, illetve a felhasználó törléséig eszközén maradhatnak.

A cookie-k felett teljes mértékben Ön rendelkezik az Adatkezelőnek adott önkéntes hozzájárulásával és a böngészőjének cookie-kra vonatkozó beállításaival. Ha szeretné visszavonni a megadott hozzájárulását, akkor a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

Böngészőjének súgó menüpontjában részletes tájékoztatást talál a cookie kezelésével, törlésével és letiltásával kapcsolatban.

A Third-party cookie-k felett Adatkezelő nem rendelkezik, ezekkel kapcsolatban áttekintheti a harmadik felek cookie-val (Third party cookie) kapcsolatos tájékoztatóit. (Google Analytics, Facebook, Doubleclick...)

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Naplózott adatok

Adatkezelő statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozásának érdekében naplózza a következő adatokat és 180 napot követően törli: látogatás időpontja, IP cím, a megtekintett oldal címe.

Az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

Adatainak megadása önkéntes:

Személyes adatait nem köteles megadni, de az adatok hiányában nem tudja megrendelni, megvásárolni weboldalainkon termékeinket, nem tud megtekinteni, feladni hirdetéseket.

A weboldal látogatásakor, a használatának kezdeményezésével, böngészésével, esetleges megrendelésével vagy regisztrációjával elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltat Adatkezelő számára és tudomásul veszi, elfogadja, hozzájárul, hogy a weboldal egyes részei látogatásához, egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adatok önkéntes megadása.
A weboldal egyes elemei, funkciói, szolgáltatásai igénybevétele belépés vagy regisztráció után válik elérhetővé. Amennyiben úgy dönt, hogy a szükséges adatot nem szolgáltatja, tudomásul veszi, elfogadja, hogy nem fér hozzá a weboldal bizonyos részeihez, szolgáltatásaihoz.

A felhasználó által megadott adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel.
Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

Rendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, bankszámlaszám, adószám, a rendelt vagy vásárolt termék jellemzői és a rendelés, vásárlás időpontja.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Áruszállítás esetében az adatkezelés célja, hogy a megrendelt árut az igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:
Az adatfeldolgozó megnevezése: SPRINTER Futárszolgálat
Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 1 803-6300
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@sprinter.hu
Az érintettek köre: A házhoz szállítást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termékek szállítása

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, telefonszámát, a szállított termék termékcsoportját, értékét a kiszállítás időtartamáig és elszámolásáig kezeli.

Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
Hozzájárulás visszavonásáig.

Hírlevélben lehetőség van a további küldés letiltására, leiratkozásra. A leiratkozás az Adatkezelő e-mail címére küldött levéllel is kérhető.
Hírlevél küldő rendszert Adatkezelő üzemelteti.
Megrendelés esetén, Adatkezelő a megrendeléshez kapcsolódó értesítő üzeneteket küldhet, melyek nem hírlevelek, hanem a rendeléssel kapcsolatos információkat tartalmazza.

Regisztráció

A weboldal bizonyos szolgáltatásai regisztrációval vehetőek igénybe, amely regisztráció során a kezelt adatok körénél személyes adatok felvételére és kezelésére kerülhet sor.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:
Rendelés, vásárlás, hirdetésfeladás.

A kezelt adatok köre:
Név, jelszó, e-mail cím, születésnap, nem.

Az adatkezelés időtartama:
A regisztráció törléséig.

Egyéb adatkezelés

Minden adat kezelése az önkéntes hozzájárulásán alapul és önkéntesen adja meg.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Rendelés, vásárlás, regisztráció, hirdetésfeladás során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő szolgáltatást tud biztosítani, rendelést tud teljesíteni.

A weboldal használata során technikai okokból és statisztikák készítése céljából az Adatkezelő rögzítheti
- az Érintett IP címét,
- a látogatás időpontját
- és a megtekintett oldal címét-t.

Felhasználók adataiból az általánosan ismert statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az Adatkezelő korlátlan ideig megőrizheti úgy, hogy azokból nem lehet az érintett személyére vonatkozó semminemű következtetést levonni. Weboldalon kapott adatokat más forrásból származó adatokkal nem kapcsoljuk össze.

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az ügyfél nevét, címét, kapcsolattartóját, telefonszámát, szállítási címét, e-mail címét, bankszámlaszámát, adószámát, a rendelt vagy vásárolt termék jellemzőit és a rendelés, vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:
Hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatok szükségesek az azonosításhoz, kapcsolatfelvételhez, számlázáshoz, házhozszállításhoz és a garanciához kapcsolódó ügyintézéshez.

Az adatok esetleges törlését az Adatkezelő email címére küldött levéllel kezdeményezheti. Az adatok törlésére akkor van lehetőség, ha az ügyfélnek nincs folyamatban levő ügye, különösen kifizetetlen számlája, folyamatban levő megrendelése vagy még le nem zárult jótállási idejű megrendelt terméke, illetve a számlázási adatokkal kapcsolatosan az Adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelező.

Az esetlegesen fel nem sorolt, a jövőben felmerülő Adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül megilleti:
- a tájékoztatáshoz való jog,
- az adatok helyesbítéséhez való jog,
- az adatok törléséhez való jog,
- az adatok zárolásához való jog,
- a tiltakozás joga.

Az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről.

Az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse.

Lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – a hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Adatkezelő adatai:

Az adatkezelő megnevezése: DELTON KFT.
Az adatkezelés címe: 1141 Budapest, Fogarasi út 77 és 1095 Budapest, Mester utca 34.
Az adatkezelő levelezési címe: 1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Az adatkezelő cégjegyzék száma: 01-09-372532
Az adatkezelő nyilvántartási száma: NAIH-78538/2014
Az adatkezelő e-mail címe: info@delton.hu
Az adatkezelő telefonszáma: 1 220-7940
Az adatkezelő weboldala: delton.hu

 


    

HIRDETÉSFELADÁSSEGÍTSÉGKÉRÉSBEÁLLÍTÁSOK
Feladott hirdetéseiÖtletek - JavaslatokKapcsolat
MegjelöltekAdatvédelemBejelentkezés
Szerzői jog © 2024 megyeingatlan™ megyeingatlan.hu | Minden jog fenntartva.
Weboldalunk cookie (süti) segítségével könnyíti a felhasználást, melyhez további böngészésével hozzájárul. Tájékoztató...  ×